En fråga om hälsa

Goda grannar är bra för hälsan. De bidrar till den trygghet och trivsel som präglar ditt bostadsområde. Hur det går till och i vilken utsträckning är ett område som forskare undersöker. Deras forskning visar att de som trivs i sin vardag mår bättre och att de ytliga kontakterna en viktig faktor för ett gott liv.

Säg hej till din granne illustrationAtt det är en fråga som engagerar många andra vet vi också. I våras ställde MKB frågor kring trivsel och trygghet till er som bor i våra områden och gensvaret var stort. Det är inte ofta en enkät ger så många svar. Tack alla som hjälpt oss veta bättre! Nu vet vi mera om hur ni har det. Kunskapen hjälper oss i vårt arbete för att nå ett av våra viktigaste mål – att skapa trygghet och trivsel för alla i MKBs bostadsområden. När vi sammanställt era ser vi att: 80 % känner sig trygga i sitt bostadsområde. 80 % anser att grannar brukar hälsa och prata med varandra i området. 70 % skulle be en granne om hjälp om det behövdes. 70 % anser att kontakten mellan grannar fungerar bra.

Det är höga siffror. Och vi hade kunnat nöja oss med det. Men MKB vill mera. Läser vi svaren kritiskt kan vi konstatera att var femte boende inte känner sig helt trygg där de bor. Och att 3 av 10 tycker att kontakterna mellan grannar skulle kunna fungera bättre. Det vill vi förändra. Därför jobbar vi aktivt med olika trygghetsfrågor varje dag. Men vi behöver din hjälp också. Hälsar du på din granne bygger du bra förutsättningar för att trivsel och trygghet lättare ska få fäste i ert bostadsområde.

Cecilia Henning & Sophia Lövgren; Lokala sammanhang och identiteter: Om grannkontakters plats i en föränderlig värld. (Läs Lokala sammanhang och identiteter)


Bookmark and Share